Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego  Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Wymiar etatu:         1 pełny

Miejsce wykonywania pracy:  Gminne  Centrum Kultury w Polance Wielkiej (GCK) 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61