WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w drodze bezprzetargowej.

Treść wykazu