WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce  nieruchomościami  (. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz   nieruchomości   stanowiącej własność gminy Polanka Wielka  przeznaczonej    do   sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego oznaczonej numerem działki:  2438/6, zabudowanej obiektami czynnej stacji paliw: budynkiem, dystrybutorami , zbiornikami  podziemnymi, zbiornikami nadziemnymi na gaz LPG i wiatą metalową.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan