W dniu 30 października 2019 roku do Urzędu Gminy Polanka Wielka wpłynęły opinie Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Wojtyły w Polance Wielkiej oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Obie opinie są negatywne. Poniżej obu treść opinii.