Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce   nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz.1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

                                                                                                                    Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan