Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 1.02.2021r. prowadzony będzie nabór wniosków dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła (gazowe, biomasę) na terenie Gminy Polanka Wielka. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji