WÓJT GMINY POLANKA WIELKA działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce   nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonych do dzierżawy, najmu.