Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 16 lutego 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uchwała NR LIX/344/2023 Rady Gminy Polanka Wielka

Protokół demontażu i utylizacji – wzór

Protokół montażu – wzór

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu
ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Polanka Wielka na proekologiczny

Zarządzenie ws. rozpoczęcia naboru