WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny, dzierżawy.

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan