Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości postanowienia Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji SP nr 2 oraz przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Polance Wielkiej.