Sesja Rady Gminy

RG – 0051/11/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 grudnia 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

    Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
czytaj dalej

Stowarzyszenie Dolina Karpia – szkolenie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na
Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji
dotyczącej działań
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że 6 stycznia 2010 r. (środa) w godzinach 16.00-19.00 odbędzie się darmowe szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu operacji, oświadczeń) dotyczących działań czytaj dalej

Komunikat dla pszczelarzy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu w związku z pismem  z dn. 09 grudnia 2009r. informuje, że w związku z masowymi upadkami rodzin pszczelich jakie pojawiły się w krajowych pasiekach w roku 2007, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Oddział Pszczelnictwa ISK podjęli prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskiemu w wyjaśnieniu przyczyn tego zjawiska i podjęcie działań zapobiegawczych.
W 2009 roku został czytaj dalej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

ogłasza=&0=&=&1=&=&2=& 

Rozpatrywane będą wnioski wpływające z terenu gmin Doliny Karpia tj.: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator.

Wnioski można składać na następujące operacje:
1.

Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.

“Małe Projekty”

 – limit dostępnych środków w 2009 r.: 110 000,00 zł

2. Które czytaj dalej

Komunikat

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na przypadające święto 26 grudnia 2009 roku w dniu wolnym od pracy, pracownikom przysługuje jeden dzień wolny. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia (wigilia)  2009 roku Urząd Gminy Polanka Wielka będzie nieczynny.

Wójt Gminy Polanka Wielka
        /-/ Mariusz Figura

INFORMACJA

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 01 stycznia 2010 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego będą zwolnione z opłaty skarbowej.

Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” we wszystkich przedszkolach w Polsce

Rozpoczęła się ogólnopolska edycja edukacyjnego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w której mogą wziąć udział wszystkie przedszkola z  całej Polski. Akcję organizuje firma Tymbark i marka Kubuś, przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Patronat honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Środowiska. Program na celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekologiczną.  Potrwa do końca czerwca 2010 r. Rok temu w pilotażowej czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka zwołuje na dzień
04 grudnia 2009 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wystąpienie członków zespołu „Polancza”.
4.Wystąpienie Dyrektora GCK- u Polanka czytaj dalej

Poszukiwany Specjalista ds. Rozliczeń (Księgowy projektowy)

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje,
że zatrudni
Specjalistę ds. Rozliczeń
(Księgowy projektowy).

Wymagane kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie,
  2. Znajomość obsługi komputera,
  3. Doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z dotacji ze środków UE,
  4. Umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych.

Pożądane kwalifikacje:

  1. Doświadczenie w księgowaniu,
  2. Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości,
  3. Prawo jazdy kategorii B.

Główny zakres czynności:

Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i programowymi, w tym opisywanie dokumentów księgowych, z wykluczeniem księgowania.

Wykonywanie działań projektowych w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także czytaj dalej

Stowarzyszenie Dolina Karpia – szkolenie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza zainteresowanych mieszkańców  Doliny Karpia na szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Prowadzone ono będzie przez osoby z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, czytaj dalej