Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 26 maja 2010 roku, godzinę 18:00 w Ośrodku Kultury w Zatorze – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

– „Małe projekty”,

– „Odnowa czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 20 maja 2010 r.

URZĄD  GMINY

POLANKA WIELKA

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O/Kraków   ostrzega, że w ciągu najbliższej doby od godz. 10.00 20 maja do godz. 12.00 dnia 21 maja 2010r. na Wiśle powyżej ujścia Wisłoki spodziewane są dalsze spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich, powyżej zbiornika Goczałkowice przy przekroczonych stanach ostrzegawczych, powyżej czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 16 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA

K O M U N I K A T

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 16.05.2010 – godz. 19:00
Zjawisko: Zagrożenia przekroczenia stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: – 3 (w skali 3-stpniowej)
Ważność: – od godz. 19:00 dnia 16.05.2010 do godz. 19:00 dnia 17.05.2010
czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 14 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA

K O M U N I K A T

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że w ciągu najbliższej doby od godz. 12:00 14 maja do godz. 12:00 15 maja 2010r. na terenie województwa małopolskiego w wyniku prognozowanych w dalszym ciągu opadów deszczu miejscami o charakterze burzowym, spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich oraz w tej strefie i lokalnie przekroczenie czytaj dalej

Środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcimskim

W oparciu o diagnozę lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcimskim w roku 2010 na realizację projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tegoroczna edycja projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa” pozwoli objąć wsparciem aktywizacyjnym czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 19 maja 2010 roku, godzinę 18:00 (w siedzibie Stowarzyszenia)- posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

– „Małe projekty”,

– „Odnowa i rozwój czytaj dalej

Rekordowa liczba zgłoszeń do X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Tymbark, 30 kwietnia 2010 r. 

W tegorocznym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli Mistrzostwach Polski w piłce nożnej dziewczynek i chłopców  w kategorii U-10, weźmie udział rekordowa ilość zawodników. Zgłosiło się ich ponad 40 tysięcy, dzięki czemu X edycja Turnieju będzie największą imprezą sportową dla dzieci i młodzieży oraz największym turniejem piłkarskim  w Polsce. Oprócz Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, czytaj dalej

ZEBRANIE RODZICÓW PRZEDSZKOLA

W DNIU 5 MAJA 2010 ROKU /ŚRODA/ O GODZ.16.30 W GIMNAZJUM W POLANCE WIELKIEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2010/2011.

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE.

Dyrektorzy Przedszkoli w Polance Wielkiej

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu

 Szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących.

PIW Ośw 60402/764/10

Oświęcim 23.04.2010r.

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach:

od  05 do 19 maja 2010r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zgodnie z pismem Śląskiego czytaj dalej

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka, dnia 23 kwietnia 2010 r.

O b w i e s z c z e n i e
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania czytaj dalej