Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zawiadamia o obowiązku zapewnienia w okresie wiosenno-letnim należytej dbałości o utrzymaniu urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości, dróg itp.
W okresie tym wszyscy administratorzy i właściciele posesji winni przestrzegać:
 – systematycznego opróżniania i dezynfekowania pojemników na śmieci,
 – likwidowania miejsc mogących stanowić podłoża wylęgu komarów jak; wód stojących, czytaj dalej

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
I INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Polanka Wielka, dnia 26 czerwca 2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

                                               K O M U N I K A T
                    
Ostrzeżenie o burzach z gradem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w piątek    tj. 26 czerwca 2009 od godz. 12:00 do godz. 23:00  na obszarze województwa małopolskiego czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy

Termin składania wniosków dotyczących szkód w uprawach.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje wszystkich rolników, że można składać wnioski dotyczące wyrządzonych szkód w uprawach  przez gradobicie, które miało miejsce w dniu 10 czerwca br.
Ponadto, rolnicy których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne, a zostali dotknięci klęską, proszeni są o zgłoszenie wniosków o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wnioski należy składać do dnia 23 czerwca br.

      czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz.11.00

Polanka Wielka, dnia 16 czerwca 2009 roku

RG – 0051/5/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 czerwca 2009 roku na godz.1100
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie czytaj dalej

Informacja dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną CHOROBA AUJEKSZY’EGO III próbkobranie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania programu zwalczania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U.nr 74 poz. 631) w celu uzyskania przez stado statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, w stadzie o statusie seronegatywnym (po drugim próbobraniu), przeprowadza się trzecie pobieranie próbek.

Trzecie pobieranie próbek przeprowadza się w stadach zarodowych lub o pełnym cyklu, po upływie czytaj dalej

„Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że w roku bieżącym kontynuuje działania w ramach projektu systemowego „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.  Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie czytaj dalej

Uroczystość Bożego Ciała

Urząd Parafialny w Polance Wielkiej uprzejmie zawiadamia o mającej się odbyć procesji w Uroczystość Bożego Ciała dnia 11. VI br. Rozpoczęcie procesji przewiduje się na godz. 11:20 i trwać będzie do godziny około 13:30.
    Trasa procesji prowadzić będzie z nowego kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w kierunku pomnika obok cmentarza komunalnego, następnie drogą główną do starego kościoła p.w. św. Mikołaja i powrót tą samą drogą do kościoła N.M.P.
czytaj dalej

WYPRAWKA SZKOLNA 2009/2010

1.Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym  w roku szkolnym 2009/2010 naukę:

a)w klasach I-III szkoły podstawowej,
b)w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
c)w klasie I gimnazjum.
2.Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
a)nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
czytaj dalej

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej

W okresie od  1 maja 2009r. do 30 września 2009r. kościół pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej udostępniany jest do zwiedzania w ramach  trasy wadowickiej należącej do Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego, w następujących dniach i godzinach:
Piątek 12.00 – 16.00
Sobota 10.00 – 14.00
Niedziela 12.00 – 16.00
Więcej informacji na temat zabytków należących czytaj dalej