Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy?

Szkolenie
Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy?

23-24.06.2009r.
godzina 9:30-15:30
Sala Sesyjna Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 24
Wadowice

Praca metodą projektową jest obecnie powszechnie przyjętym sposobem prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Celem szkolenia jest przybliżenie młodym stażem przedstawicielom III sektora zagadnienia przygotowywania projektu oraz opracowania wniosku grantowego – jako podstawowych umiejętności pomocnych czytaj dalej

„Owoce, warzywa i soki są na 5!”- ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych

Konkurs ten firma Tymbark zorganizowała po raz pierwszy wraz z Instytutem Żywności i Żywienia w 2008 roku. Była to edycja pilotażowa, którą przeprowadzono w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów – w konkursie wzięło udział ponad 23 000 uczniów z 600 szkół podstawowych,
a przesłane prace cechowały się ogromną inwencją twórczą małych wykonawców. To wszystko czytaj dalej

„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

Seminarium na temat: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimski, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium:
„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – czytaj dalej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEDSIĘBIORCO !!!

ZAKTUALIZUJ  SWOJE  DOKUMENTY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 251 poz. 1885)  do dnia 31 grudnia 2009 r. należy dokonać przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców, którzy figurują czytaj dalej

Tytuły „Przyjaciele Natury” przyznane – 50 tysięcy dzieci wzięło udział w programie.

Zakończyła się pierwsza edycja programu ekologicznego „Przyjaciele Natury” organizowanego dla przedszkolaków w województwach:  lubelskim, małopolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.  przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Tymbark i markę Kubuś. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska. W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 50 tysięcy dzieci z 750 przedszkoli.  We wrześniu ruszy druga edycja skierowana do wszystkich czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka  na nieruchomości osób fizycznych w ciągu drogi gminnej ul. Pasternik, czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców GMINY POLANKA WIELKA

Zarys Projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły poprzez wykorzystanie energii słonecznej”.

W ramach podpisanego listu intencyjnego pomiędzy 9 gminami Województwa Małopolskiego w dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Zarys Projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły poprzez wykorzystanie energii słonecznej”. Zarys Projektu został czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Polanka Wielka   
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ     NIERUCHOMOŚCI 
  
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy

O g ł o s z e n i e

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXV/149/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czytaj dalej

Wybory członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza otwarcie procedury wyboru członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Małopolską Radę Pożytku Publicznego powołuje się w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Członkiem Rady może zostać osoba, która: czytaj dalej