K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W K R A K O W I E

Ochronne   szczepienie   lisów wolno  żyjących przeciw wściekliźnie.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach  od   04 – 18 września 2009r.,   zostanie przeprowadzone ochronne   szczepienie   lisów wolno  żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających czytaj dalej

Piknik rodzinny w Gminie Polanka Wielka

Dnia 09.08.2009r. w parku rozrywki w Polance Wielkiej odbył się piknik rodzinny. Zorganizowany został w ramach projektu „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównymi Organizatorami Pikniku byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Polance Wielkiej, którym pomagali członkowie stowarzyszenia czytaj dalej

Komunikat Starosty Oświęcimskiego

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie  

SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. – o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn.zm.)  Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców Powiatu czytaj dalej

Ogólnokrajowy trening uruchomienia systemów alarmowania ludności i ich pracy

65 rocznica Powstania Warszawskiego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U., Nr 191, poz. 1451) w dniu 1 sierpnia 2009 roku o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie ogólnokrajowy trening uruchomienia systemów alarmowania ludności i ich pracy (przy wykorzystaniu akustycznego systemu czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 lipca 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko

Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

Zator 16.07.2009r.

Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłasza nabór na wolne stanowisko SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie min. średnie;

2.Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE;

3.Znajomość obsługi komputera;
4.Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

1.Wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie (preferowane o kierunku ekonomicznym, z czytaj dalej

Ostrzeżenie o upałach

K O M U N I K A T
Ostrzeżenie o upałach

Polanka Wielka, dnia 22 lipca 2009r. 
URZĄD GMINY POLANKA  WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że w środę tj  22 lipca 2009r. od godz. 11.00  do godz. 20.00  dnia 23 lipca 2009r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej od 31 do 35 stopni C. temperatura minimalna w tym okresie wyniesie od 18 do 20 stopni C.
Stopień zagrożenia :2
Skutki przewidywane: czytaj dalej

„DZIELNICOWY ROKU 2009”

Wybór Dzielnicowego Roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w Plebiscycie na Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Oświęcimskiego. Organizatorem Plebiscytu jest Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu. W Plebiscycie  może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Oświęcimskiego poprzez zagłosowanie na wybranego przez siebie dzielnicowego. Zagłosować można  na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu: http://www.oswiecim.policja.gov.pl  czytaj dalej

„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków   w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”.

Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1.Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie czytaj dalej

INFORMACJA

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97 póz. 816).
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, póz. 627 z późniejszymi zmianami) podmiot czytaj dalej