ZAWIADOMIENIE

Sesja Rady Gminy.

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 września 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał czytaj dalej

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych

Ze względu na trudną sytuację w zakresie bezrobocia jaka występuje w powiecie oświęcimskim Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał kolejne środki na aktywizacje zawodową osób bezrobotnych. Środki te w wysokości 1.289.400 zł zostały pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczone są na realizację następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej :
Program czytaj dalej

Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Szkolenie w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Fundacja BIS zaprasza na szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kulturą organizacji, stylami liderskimi, podziałem zadań w zespole, budowaniem relacji w zespole, otwartą komunikacją, asertywnością, twórczym rozwiązywaniu konfliktów, aktywacją zespołu oraz czytaj dalej

Komunikat

 

UWAGA !!!

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.

INFORMACJA
Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż od 01 października 2009 roku nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek 7:30-15:30

Piątek 8:00-16:00

Zawiadomienie Okręgowego Związku Hodowców Koni

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz. 774 z późn. zm.) oraz realizując zadania o selekcji ogierów starszych zleconych przez Ministra Rolnictwa dokona w podanych niżej terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów.
Do przeglądu należy obowiązkowo doprowadzić wszystkie ogiery urodzone w 2008 roku i starsze. czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek  – paliwo rolnicze >>>

Zwrot podatku akcyzowego – procedura >>>

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego >>>

Rolnicy zainteresowani zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uzyskają więcej informacji w
Urzędzie Gminy pokój nr 7.

Wójt Gminy
Mariusz Figura

 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POLANKA WIELKA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2009/2010 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)

Przysługuje ona uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Polanka Wielka, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie. (art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (netto) z miesiąca poprzedzającego czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach schematu A działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

“Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A   “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości                                                                                                        
tel. 012 376 91 00
ul. Kordylewskiego 11
                                                                                                                                        
czytaj dalej

Ostrzeżenie o burzach

Ostrzeżenie o burzach

Polanka Wielka, dnia 27.08.2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                    
K O M U N I K A T
                   
Ostrzeżenie o burzach

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że  we czwartek tj  27 sierpnia 2009r. od godz. 13.00  do godz. 21.00  na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą czytaj dalej

Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY
DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW.

W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu szczepionka w formie przynęt.

Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są okrągłe.
W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.

Przynęty, czytaj dalej