Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą uszkodzonej sieci wodociągowej przy ul. Stawowej w dniu 28 lutego 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Kasztanowej, Rolnej, Spacerowej i Stawowej do posesji 61 w Polance Wielkiej. Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwą w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka
.
Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polance Wielkiej na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 28 lutego do 20 marca 2020 roku. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola.

Tomasz Borowiecki

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej