Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 18 luty 2010 roku

RG-0051/2/10
   
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
25 luty 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka
Porządek obrad sesji:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie czytaj dalej

Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  na  „Dzień  Otwarty”   w sobotę 6 marca 2010 oraz sobotę pracującą w dniu 24 kwietnia 2010   w godzinach od 9:00 do  13:00 . Kasa  czynna   w godzinach  od 9:00 do  12:00 . W ramach „Dnia Otwartego” oraz soboty pracującej w tut. Urzędzie na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie można złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje od ekspertów na temat rozliczeń rocznych za 2009 rok. Porad eksperckich będą również udzielać pracownicy Urzędu  pod nr tel.: 33-84-66-445  i 33-84-66-488 W   tych  dniach o godzinie 10:00 w siedzibie  Urzędu, odbędzie się również  seminarium prowadzone przez eksperta tut. Urzędu  zatytułowane: „e-Deklaracje, jako najprostszy sposób złożenia zeznania”. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje również, że w ramach akcji „Szybki PIT” nastąpi wydłużenie czasu pracy Urzędu: -w dniach 15 oraz 22 kwietnia 2010r przyjmowanie zeznań podatkowych w godzinach od 7:15 do 17:00. -w dniach od 26 do 30 kwietnia 2010r. przyjmowanie zeznań podatkowych  w godzinach od 7:15 do 18:00. Kasa do dyspozycji podatników w godz. od 7:30  do 14:00 . Ponadto podatnikom tut. Urzędu umożliwiono składanie zeznań rocznych za 2009 r. poza siedzibą Urzędu w niżej wymienionych miejscach: -w dniach 1 i 15 marca br. oraz 6 i 26 kwietnia br.  w Urzędzie Gminy w  Kętach -w dniu 8 marca br. w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, -w dniu 10 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zatorze, -w dniu 16 marca br. w Urzędzie Miejskim w Chełmku W w/w  dniach pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu będą przyjmować rozliczenia roczne za 2009 rok  w godzinach   od  8:00  do 14:00 . W roku 2010, składanie rozliczeń rocznych przebiega w ramach akcji „Szybki PIT”. Formularze   podatkowe,   broszury     informacyjne i wszystkie   niezbędne   informacje, które mogą  pomóc podatnikom terminowo i poprawnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 rok znajdują się na stronie internetowej tut. Urzędu  www.usoswiecim.pl        

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka

W dniu 16.02.2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie potwierdzenia dofinansowania dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1  gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej  15 tys. RLM.  Projekt obejmuję budowę około 17 km kanalizacji sanitarne na terenie Przeciszowa oraz około 7 km kanalizacji sanitarnej na terenie Polanki Wielkiej, wraz z budową 11 szt. przepompowni ścieków, oraz przyłączenie do kanalizacji 479 budynków. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w połowie kwietnia br., po przedłożeniu przez gminę dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku.          

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega,  że we czwartek tj  11 lutego 2010r.  na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm /24h w górach od 15 do 20 cm/h oraz wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych wiatrem o średniej prędkości 20-30 km/h oraz porywami wiatru do 55 km/h.
Stopień zagrożenia ― 1
Ważność: 11.02.2010r.
skutki: czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza “Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu “Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.  W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2010 roku. Pod adresem http://www.rownacszanse.pl/?c=3392 zamieszczono zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej diagnozy, link do poradnika dotyczącego diagnozowania: “Jak diagnozować środowisko lokalne?” oraz link do formularza wniosku (wniosek wypełnia się w generatorze wniosku). Zasady Konkursu Granatowego Formularz wniosku o dotację – etap I (diagnoza) Kryteria oceny merytorycznej – etap I (diagnoza)        

” CZUJKA W KAŻDYM DOMU” – zabezpiecz się przed zatruciem czadem

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem i niezawodne wykrycie tlenku węgla.    Już za ok. 50-100 zł możesz zabezpieczyć siebie i swoje rodzinę przed czadem – cichym zabójcą. W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych giną dziesiątki osób, z czego aż 60 -70% przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Domowe czujki dymu znajdują nabywców w wielu krajach na świecie. Wynika to ze świadomości, że w warunkach pożaru ryzyko utraty życia gwałtownie rośnie. Badania w Wielkiej Brytanii i USA potwierdziły, że zastosowanie urządzeń wczesnego ostrzegania o pożarze redukuje ryzyko śmierci o 40 % i więcej. Statystyki pożarów w zależności od miejsca powstania pokazują, że najwięcej pożarów występuje w kuchni. Także w kuchni 41 % wypadków związanych jest z obrażeniami ciała. Natomiast miejscem występowania największej ilości ofiar śmiertelnych jest pokój wypoczynkowy i jadalnia (42 % ogółu przypadków śmiertelnych). Pomimo dużej ilości pożarów w kuchni normy nie zalecają stosowania tam czujek, ze względu na dużą ilość alarmów fałszywych. Zalecane zasady rozmieszczania czujek domowych opierają się przede wszystkim na umieszczeniu czujki w korytarzu na każdej z kondygnacji. Dodatkowo, czujki te muszą być połączone, aby w razie alarmu jednej wszystkie dawały sygnał do ewakuacji. Wymóg stosowania jednej czujki na każdą kondygnację wynika z przeprowadzenia wielu badań na podstawie których stwierdzono, że tylko takie rozwiązanie daje możliwość szybkiego poinformowania o zdarzeniu. Wiele ludzi decyduje się jednak na zakup tylko jednej czujki pomimo tego, że w domu jest więcej niż jedna kondygnacja. W takiej sytuacji dla bezpieczeństwa należałoby ją umieścić na wyższej kondygnacji. Między innymi z tego powodu, że będzie ona miała możliwość wykrycia pożaru zarówno na parterze jak i na wyższej kondygnacji. Z testów wynika, że bardziej prawdopodobne jest usłyszenie czujki znajdującej się na górnej kondygnacji niż na parterze. Sposób instalowania w jednopoziomowym domu. Jeżeli dom ma 1 kondygnację należy zainstalować pierwszą (podstawową) czujkę pożarową w korytarzu lub holu pomiędzy sypialnią a pokojem wypoczynkowym. Czujkę należy umieścić jak najbliżej pokoju wypoczynkowego. Należy upewnić się, czy będzie ona słyszalna w każdej części domu, nawet przy zamkniętych drzwiach. Jeżeli dom jest bardzo duży, a korytarze lub hol jest szeroki, jedna czujka będzie niewystarczająca. W domu, w którym znajduje się więcej niż 1 sypialnia, czujka powinna być ulokowana pomiędzy sypialniami i pokojem wypoczynkowym. Sposób instalowania w dwupoziomowym domu. Jeżeli dom na więcej niż 1 kondygnację najlepszym miejscem dla umieszczenia czujek dymu jest hol na parterze, w pobliżu klatki schodowej, ponieważ właśnie tam istnieje największe prawdopodobieństwo wykrycia pożaru. Druga czujka powinna być zainstalowana nad schodami w wyższej kondygnacji ponieważ pierwsza czujka mogłaby nie wykryć pożaru na 1 piętrze. Prosta instalacja i łatwa konserwacja to dodatkowe atuty przemawiające za zainstalowaniem czujki w każdym domu.  W Polsce nie ma obowiązku instalowania tego typu urządzeń w domach, tak jak ma to miejsce w niektórych krajach na świecie. Należy się jednak zastanowić „czy nie lepiej zapobiegać niż później leczyć”?. W obecnym czasie pojawiły się doskonałe czujki dymu polskiej produkcji produkowane w wersji zasilanej z baterii oraz umożliwiającej podłączenie do innych instalacji np. antywłamaniowej. Można je zakupić w sklepach z instalacjami pożarowymi i włamaniowymi. Orientacyjny koszt czujki 50-100 zł. Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółowym materiałem dot. zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla. Na podstawie materiałów z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przygotował Zdzisław Nikliborc inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Polanka Wielka        

Informacja o warsztatach szkoleniowych PO Ryby

W związku z podjęciem wspólnej decyzji gmin Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia Doliny Karpia o utworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Karpia (LSROR) w celu pozyskania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” informujemy, że:

W dniu 17 lutego 2010r. w Zatorze o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 10 lutego 2010 roku, godzinę 15:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 27 stycznia 2010 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w środę tj.          03 lutego 2010r.  od godz. 00.00   do  godz. 15.00 dnia 03 lutego  2010 r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie zawiei i zamieci śnieżnych, spowodowane wiatrem o średniej prędkości 25-35 km/h oraz porywami wiatru do 60km/h. Jednocześnie wystąpią opady czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 3 lutego 2010 roku, godzinę 14:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa czytaj dalej