Ostrzeżenie o upałach

K O M U N I K A T
Ostrzeżenie o upałach

Polanka Wielka, dnia 22 lipca 2009r. 
URZĄD GMINY POLANKA  WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że w środę tj  22 lipca 2009r. od godz. 11.00  do godz. 20.00  dnia 23 lipca 2009r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się wzrost temperatury maksymalnej od 31 do 35 stopni C. temperatura minimalna w tym okresie wyniesie od 18 do 20 stopni C.
Stopień zagrożenia :2
Skutki czytaj dalej

„DZIELNICOWY ROKU 2009”

Wybór Dzielnicowego Roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w Plebiscycie na Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Oświęcimskiego. Organizatorem Plebiscytu jest Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu. W Plebiscycie  może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Oświęcimskiego poprzez zagłosowanie na wybranego przez siebie dzielnicowego. Zagłosować można  na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu: http://www.oswiecim.policja.gov.pl  czytaj dalej

„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków   w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”.

Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1.Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub czytaj dalej

INFORMACJA

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97 póz. 816).
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, póz. 627 z późniejszymi zmianami) podmiot czytaj dalej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zawiadamia o obowiązku zapewnienia w okresie wiosenno-letnim należytej dbałości o utrzymaniu urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości, dróg itp.
W okresie tym wszyscy administratorzy i właściciele posesji winni przestrzegać:
 – systematycznego opróżniania i dezynfekowania pojemników na śmieci,
 – likwidowania miejsc mogących stanowić podłoża wylęgu komarów jak; wód stojących, rozlewisk, czytaj dalej

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
I INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Polanka Wielka, dnia 26 czerwca 2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

                                               K O M U N I K A T
                    
Ostrzeżenie o burzach z grademWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w piątek    tj. 26 czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy

Termin składania wniosków dotyczących szkód w uprawach.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje wszystkich rolników, że można składać wnioski dotyczące wyrządzonych szkód w uprawach  przez gradobicie, które miało miejsce w dniu 10 czerwca br.
Ponadto, rolnicy których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne, a zostali dotknięci klęską, proszeni są o zgłoszenie wniosków o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wnioski należy składać do dnia 23 czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz.11.00

Polanka Wielka, dnia 16 czerwca 2009 roku

RG – 0051/5/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29
czytaj dalej

Informacja dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną CHOROBA AUJEKSZY’EGO III próbkobranie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania programu zwalczania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U.nr 74 poz. 631) w celu uzyskania przez stado statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, w stadzie o statusie seronegatywnym (po drugim próbobraniu), przeprowadza się trzecie pobieranie próbek.

Trzecie pobieranie próbek przeprowadza się w stadach zarodowych lub o pełnym cyklu, czytaj dalej