Informacja o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

Informuję o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2010r.

         W trutkę należy zaopatrzyć się w sklepach specjalistycznych, przemysłowych bądź ogrodniczych, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne czytaj dalej

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji dotyczącej działań – Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji
dotyczącej działań
Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Informujemy, że 14 kwietnia 2010 r. (środa) w godzinach 16.30-19.30 w Ośrodku Kultury w Zatorze odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, oświadczeń) dotyczącej działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi składanych w ramach czytaj dalej

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji dotyczącej działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji
dotyczącej działań
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że 21 kwietnia 2010 r. (środa) w godzinach 16.30-19.30  w Ośrodku Kultury w Zatorze odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu operacji, oświadczeń) dotyczących działań czytaj dalej

Informacja – UWAGA !!!

Wójt Gminy Polanka Wielka, informuje, że w dniu 2 kwietnia 2010 roku (Wielki Piątek)   Urząd Gminy w Polance Wielkiej będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Polanka Wielka
   /-/ Mariusz Figura

Nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłasza nabór wniosków  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty

czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia  zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w dniu 29.03.2010 (poniedziałek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6, o godzinie 1700.
Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania i proszę o niezawodne przybycie.

Franciszek Sałaciak
Prezes Zarządu

Proponowany program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1.Otwarcie czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 19 marca 2010 rok
RG-0051/3/10
   
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 marca 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka
Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie czytaj dalej

Mądra Gmina

Gmina Polanka Wielka została tegorocznym laureatem konkursu Mądra Gmina 2009, organizowanego przez Małopolskie Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Nagrody w konkursie „Mądra Gmina” zostały ufundowane i przyznane w tym roku już po raz jedenasty. Polanka zajęła III miejsce w kategorii gmin małych do 7500 mieszkańców.  W uroczystości uczestniczyli: wójt Mariusz Figura oraz radny Jan Berdychowski. To wielki zaszczyt dla Polanki czytaj dalej

Wiosenne przeglądy hodowlane koni

ZAWIADOMIENIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI W KRAKOWIE
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

1. opis słowny i graficzny oraz czopowanie źrebiąt rocznika 2010r. do paszportu (koszt paszportu 103,50 zł + opłata pocztowa) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2009r. Wiek źrebięcia – ukończone min. 60 dni życia czytaj dalej

Remont ulicy Kasztanowej.

Polanka Wielka, dnia 17.03.2010 r.

Informacja w zakresie ograniczenia ruchu podczas remontu drogi powiatowej, ulica Kasztanowa w Polance Wielkiej.

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje mieszkańców, że w związku z rozpoczynającym się remontem drogi powiatowej tj. ulicy Kasztanowej w Polance Wielkiej realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu będą ograniczenia w ruchu pojazdów. Będzie okresowe zamknięcie drogi na remontowanym odcinku.
Wykonawca na siedem dni przed czytaj dalej