Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza do siedziby Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  na  „Dzień  Otwarty”  

w sobotę 6 marca 2010 oraz sobotę pracującą w dniu 24 kwietnia 2010   w godzinach od 9:00 do  13:00 .
Kasa  czynna   w godzinach  od 9:00 do  12:00 .
W ramach „Dnia Otwartego” oraz soboty pracującej w tut. Urzędzie na specjalnie przygotowanych stanowiskach będzie czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka

W dniu 16.02.2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie potwierdzenia dofinansowania dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1  gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej  15 tys. RLM. 

Projekt obejmuję budowę czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega,  że we czwartek tj  11 lutego 2010r.  na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm /24h w górach od 15 do 20 cm/h oraz wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych wiatrem o średniej prędkości 20-30 km/h oraz porywami wiatru do 55 km/h.
Stopień zagrożenia ― 1
Ważność: 11.02.2010r.
skutki: czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza “Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu “Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową czytaj dalej

” CZUJKA W KAŻDYM DOMU” – zabezpiecz się przed zatruciem czadem

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem i niezawodne wykrycie tlenku węgla.  

 Już za ok. 50-100 zł możesz zabezpieczyć siebie i swoje rodzinę przed czadem – cichym zabójcą.
W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych giną dziesiątki osób, z czego aż 60 -70% przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, czytaj dalej

Informacja o warsztatach szkoleniowych PO Ryby

W związku z podjęciem wspólnej decyzji gmin Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia Doliny Karpia o utworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Karpia (LSROR) w celu pozyskania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” informujemy, że:

W dniu 17 lutego 2010r. w Zatorze o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze ul. czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 10 lutego 2010 roku, godzinę 15:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 27 stycznia 2010 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w środę tj.          03 lutego 2010r.  od godz. 00.00   do  godz. 15.00 dnia 03 lutego  2010 r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie zawiei i zamieci śnieżnych, spowodowane wiatrem o średniej prędkości 25-35 km/h oraz porywami wiatru do 60km/h. Jednocześnie wystąpią opady śniegu powodujące czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 3 lutego 2010 roku, godzinę 14:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa czytaj dalej

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2010

        1 marca br., rusza w powiecie oświęcimskim kwalifikacja wojskowa. Jej celem będzie określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatową komisję lekarską, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Zgodnie z kalendarzem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Oświęcimskiego, czytaj dalej