Komunikat

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na przypadające święto 26 grudnia 2009 roku w dniu wolnym od pracy, pracownikom przysługuje jeden dzień wolny. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia (wigilia)  2009 roku Urząd Gminy Polanka Wielka będzie nieczynny.

Wójt Gminy Polanka Wielka
        /-/ Mariusz Figura

INFORMACJA

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 01 stycznia 2010 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego będą zwolnione z opłaty skarbowej.

Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” we wszystkich przedszkolach w Polsce

Rozpoczęła się ogólnopolska edycja edukacyjnego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w której mogą wziąć udział wszystkie przedszkola z  całej Polski. Akcję organizuje firma Tymbark i marka Kubuś, przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Patronat honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Środowiska. Program na celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekologiczną.  Potrwa do końca czerwca 2010 r. Rok temu w pilotażowej czytaj dalej

Stowarzyszenie Dolina Karpia – szkolenie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza zainteresowanych mieszkańców  Doliny Karpia na szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Prowadzone ono będzie przez osoby z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka zwołuje na dzień
04 grudnia 2009 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wystąpienie członków zespołu „Polancza”.
4.Wystąpienie Dyrektora GCK- u Polanka czytaj dalej

Poszukiwany Specjalista ds. Rozliczeń (Księgowy projektowy)

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje,
że zatrudni
Specjalistę ds. Rozliczeń
(Księgowy projektowy).

Wymagane kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie,
  2. Znajomość obsługi komputera,
  3. Doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z dotacji ze środków UE,
  4. Umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych.

Pożądane kwalifikacje:

  1. Doświadczenie w księgowaniu,
  2. Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości,
  3. Prawo jazdy kategorii B.

Główny zakres czynności:

Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i programowymi, w tym opisywanie dokumentów księgowych, z wykluczeniem księgowania.

Wykonywanie działań projektowych w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także czytaj dalej

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

Polanka Wielka, dnia 30 listopada 2009 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA
                                               
K O M U N I K A T

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że  w  poniedziałek tj 30 listopada  2009r. od godz. 05.00 rano do godz. 15.00 dnia 01.12.2009r. na terenie województwa małopolskiego w górach i na pogórzu przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej czytaj dalej

Bezzwrotna pomoc finansowa.

Stowarzyszenie Doliny Karpia informuje, że w ramach 4 osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w zakresie:

1.Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej


2.Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

3.Odnowy i rozwoju wsi

4.Małych projektów

O pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, osoby, które chcą utworzyć bądź rozwinąć własne mikroprzedsiebiorstwo, gminy, instytucje kultury, kościoły, czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 20 listopada 2009r.do 11 grudnia 2009r.zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. część działki 2444 czytaj dalej

Uroczyste obchody 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

ZAPROSZENIE

Wójt i Rada Gminy Polanka Wielka

Zapraszają Mieszkańców na uroczyste obchody  91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski 11 listopada 2009

Program obchodów:

15:00 – uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym   
    pod wezwaniem Św. Mikołaja w Polance Wielkiej,

Po Mszy Świętej złożenie wieńców przy Pomniku ku czci Poległych w I i II Wojnie Światowej.