Pomoc dla poszkodowanych rolników z gminy Wietrzychowice

W dniu 8 lipca br. rolnicy z Gminy Polanka Wielka z inicjatywy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz Wójta Gminy Polanka Wielka zorganizowali zbiórkę wszelkich płodów rolnych dla poszkodowanych rolników gminy Wietrzychowice z województwa małopolskiego. Punktem bezpośredniego załadunku był teren Kółka Rolniczego w Polance Wielkiej, gdzie od godz. 6:00 rano w kolejce oczekiwały traktory i samochody  z przyczepkami na przeładunek zboża, sianokiszonki, słomy, siana oraz czytaj dalej

Zamknięcie ulicy kasztanowej !!!

Polanka Wielka, dnia 9 lipca 2010 roku
Informacja w zakresie zamknięcia ruchu pojazdów w okresie od 13.07.2010r. do 16.07.2010r.
podczas robót bitumicznych drogi powiatowej, ulica Kasztanowa w Polance Wielkiej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje mieszkańców, że w związku z planowanym rozpoczęciem na dzień 13.07.2010r.Planowane zakończenie robót bitumicznych przewidziano na dzień 16.07.2010r. robót czytaj dalej

WYPRAWKA SZKOLNA” – 2010

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że wzorem z lat ubiegłych w roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest rządowy program pomocy uczniom “Wyprawka szkolna” w ramach, którego można uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników.
Programem objęte są dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II szkoły gimnazjalnej oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, czytaj dalej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Urzędem Gminy w Polance Wielkiej informują, że 8 lipca (czwartek) od godz. 6:00 na terenie Kółka Rolniczego odbędzie się zbiórka i bezpośredni załadunek wszelkich płodów rolnych (sianokiszonka, siano, słoma, zboże) w celu pomocy powodzianom z Gminy Wietrzychowice w województwie małopolskim.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Polance Wielkiej.

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polance Wielkiej

Wójt Gminy Polanka czytaj dalej

“ŚRODKI FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU SZWAJCARSKIEGO”

 

Gmina Polanka Wielka rozpoczęła realizację Programu Szwajcarskiego w ramach, którego będą dzielone środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie Państwa kwalifikacji i kompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obecnie prowadzona jest analiza potrzeb i pomocy przedsiębiorcom z obszaru Doliny Karpia  w szczególności w Gminie Polanka Wielka.
W dniu 8 lipca 2010 roku o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance czytaj dalej

Zmiana rozkładu jazdy autobusów PKSiS w okresie wakacyjnym !!!

 

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że PKSiS Oświęcim ze względu na zmniejszony ruch pasażerski w miesiącach lipiec i sierpień, wprowadził ograniczenia w rozkładach jazdy autobusów na trasie: Oświęcim – Polanka I – Osiek Dom Ludowy.
Poniżej aktualne rozkłady jazdy obowiązujące w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 roku.

 

Rozkład jazdy autobusów na trasie: Oświęcim-Polanka Wielka-Osiek Dom Ludowy-Głębowice.

Rozkład czytaj dalej

Nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Karpia

ogłasza nabór wniosków
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie
i rozwój czytaj dalej

Informacja dla wyborców !!!

Wyborcy, którzy po dniu pierwszego głosowania będą chcieli udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w dniu ponownego głosowania składają do wójta gminy, w której są wpisani do rejestru wyborców wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Dotyczy to tych wyborców, którzy mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę wydania. Dotyczy to również wyborców, którzy najpóźniej czytaj dalej

Ostrzeżenie hydrologiczne

Polanka Wielka, dnia 18 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 18.06.2010r, godz. 15.00
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Zjawisko: przekroczenie stanu ostrzegawczego.
Stopień zagrożenia: – 2 (skali -3 stopniowej)
Ważność: – od godz. 15.00 dnia 18.06.2010 r. do godz. 12.00 dnia 19.06.2010r.
czytaj dalej