Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 20 listopada 2009r.do 11 grudnia 2009r.zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. część działki 2444 czytaj dalej

Uroczyste obchody 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

ZAPROSZENIE

Wójt i Rada Gminy Polanka Wielka

Zapraszają Mieszkańców na uroczyste obchody  91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski 11 listopada 2009

Program obchodów:

15:00 – uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym   
    pod wezwaniem Św. Mikołaja w Polance Wielkiej,

Po Mszy Świętej złożenie wieńców przy Pomniku ku czci Poległych w I i II Wojnie Światowej.

 

Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień:
10 listopada 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał czytaj dalej

Deratyzacja

 Informuję o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 15 października do 15 listopada.
         W trutkę należy zaopatrzyć się w sklepach specjalistycznych, przemysłowych bądź ogrodniczych, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów czytaj dalej

UWAGA: PRÓBNY ALARM !!!

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 24 września 2009 roku o godz. 10. 00 na terenie Gminy Polanka Wielka zostaną uruchomione syreny alarmowe i wyemitowane sygnały dźwiękowe:

            „ALARM O SKAŻENIACH”

 
Alarm ten to :
– przerywany, modulowany dźwięk syreny (ogłoszenie alarmu)
– 3 minutowy ciągły dźwięk syreny (odwołanie alarmu)

Wójt Gminy Polanka Wielka
Mariusz Figura

ZAWIADOMIENIE

Sesja Rady Gminy.

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 września 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał czytaj dalej

Informacja dla pracodawców i osób bezrobotnych

Ze względu na trudną sytuację w zakresie bezrobocia jaka występuje w powiecie oświęcimskim Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał kolejne środki na aktywizacje zawodową osób bezrobotnych. Środki te w wysokości 1.289.400 zł zostały pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczone są na realizację następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej :
Program czytaj dalej

Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Szkolenie w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Fundacja BIS zaprasza na szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z kulturą organizacji, stylami liderskimi, podziałem zadań w zespole, budowaniem relacji w zespole, otwartą komunikacją, asertywnością, twórczym rozwiązywaniu konfliktów, aktywacją zespołu oraz czytaj dalej

Komunikat

 

UWAGA !!!

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy.

INFORMACJA
Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż od 01 października 2009 roku nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek 7:30-15:30

Piątek 8:00-16:00