Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 24 września  2010 rok
RG-0051/8/10
   

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
06 października  2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
czytaj dalej

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU POWODZI W 2010r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, mając na uwadze stanowisko Izby Skarbowej w Krakowie i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z mają i czerwca 2010r. (Dz.U. Nr 123, poz. 835 z późn. zm.) – przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi, będą składać do wojewody małopolskiego oświadczenia dotyczące wysokości poniesionych czytaj dalej

Plon, niesiemy plon… czyli uroczystości dożynkowe w gminie …..

Dożynki są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. Uroczystości dożynkowe także mają swoją tradycję w naszej gminie i są obchodzone co roku.

Tegoroczne dożynki w Polance Wielkiej odbyły się 29 sierpnia. Poprzedzone były pracowitymi dniami, podczas których członkinie Stowarzyszenia KGW – Twórczych Kobiet przygotowywały uroczystości dożynkowe. Panie wiły wieńce i wypiekały chleb z tegorocznych zbóż, przyjęły też na siebie obowiązki organizacyjne, czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniach od 11-15.10.2010 roku.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje , że w dniach od 11 – 15 października 2010r. obędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, drzwi)  oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny, elementy szklane w monitorach i telewizorach nie mogą być potłuczone)   na terenie Gminy Polanka Wielka.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty czytaj dalej

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że rozpoczęła się 13 edycja Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, który ma na celu promowanie wśród społeczeństwa innowacyjnych działań zmierzających do ograniczenia zmian klimatu, ograniczenia hałasu, zachowania ładu przestrzennego, bezpiecznego i efektywnego zagospodarowania odpadów, ochrony gleb, oszczędzania surowców i energii.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
1. czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU

Szanowni Państwo,

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 uprzejmie zawiadamia o nieodpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców sprzedających alkohol na terenie sklepów, kawiarni oraz pracowników tych punktów.
Szkolenie odbędzie się w budynku:

Urzędu Gminy ul.Długa 61, sala nr 8 dnia 22.09.2010 godz. 9.00

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistów czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 30 sierpnia 2010 rok
RG-0051/7/10

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
10 września  2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie czytaj dalej

Remont przepompowni „Pasternik”

 

     Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje że, dniem 3 września 2010 r. Firma Pana Andrzeja Kobiałki z Łęk przystępuje do wykonania remontu przepompowni „Pasternik”. W związku z tym może wystąpić spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie Górnej Polanki Wielkiej głównie w rejonie Folwarku.

Remont potrwa do 28 listopada 2010 r.

Za wynikłe utrudnienia WÓJT GMINY POLANKA WIELKA PRZEPRASZA.  

WÓJT  GMINY
– // –  MARIUSZ  FIGURA

Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza osoby aktywnie działające na rzecz swojego środowiska do udziału w Wiejskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej – bezpłatnym cyklu szkoleń, konsultacji i wizyt studyjnych.

Ekonomia społeczna ma wiele twarzy – tworzą ją:

 – spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, kluby integracji społecznej i inne organizacje, które pomagają osobom potrzebującym aktywnie angażując je w pracę nad poprawą własnej sytuacji społecznej czytaj dalej

Jesienne szczepienie lisów.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach  od   01 – 10 września 2010r.,   zostanie przeprowadzone ochronne   szczepienie   lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów.
Przynęta jest mieszaniną mączki czytaj dalej