Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 10 lutego 2010 roku, godzinę 15:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 27 stycznia 2010 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w środę tj.          03 lutego 2010r.  od godz. 00.00   do  godz. 15.00 dnia 03 lutego  2010 r.na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie zawiei i zamieci śnieżnych, spowodowane wiatrem o średniej prędkości 25-35 km/h oraz porywami wiatru do 60km/h. Jednocześnie wystąpią opady śniegu powodujące czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 3 lutego 2010 roku, godzinę 14:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa czytaj dalej

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2010

        1 marca br., rusza w powiecie oświęcimskim kwalifikacja wojskowa. Jej celem będzie określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatową komisję lekarską, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Zgodnie z kalendarzem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Oświęcimskiego, czytaj dalej

Informacja o szkoleniu PO Ryby

W związku z podjęciem wspólnej decyzji gmin Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia Doliny Karpia o utworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Karpia (LSROR) w celu pozyskania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” informujemy, że:

W dniu 6 lutego 2010r. w Zatorze o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze czytaj dalej

Dodatkowe kursy autobusów PKSiS Oświęcim

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 04 stycznia 2010 roku PKSiS Oświęcim S.A.  uruchomił  dodatkowe kursy na trasie:

1.Oświęcim Muzeum- Polanka Wielka – Głębowice:
+U- niedziele i święta: 07:00, 12:55, 15:10
Fm – dni robocze od poniedziałku do piątku: 19:05, 21:00
6m – soboty: 19:05, 21:00

2.Głębowice – Polanka Wielka – Oświęcim Muzeum:
+U- niedziele i święta: 05:50, 08:05, 14:00
Fm – dni robocze od poniedziałku czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 27 stycznia 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                              
K O M U N I K A T

Ostrzeżenie meteorologiczne
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w środę tj. 27 stycznia 2010r.od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia 29 stycznia 2010 r. na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się występowanie zawiei i zamieci śnieżnych, spowodowane wiatrem o prędkości czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

RG-0051/1/10

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
26 stycznia 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji czytaj dalej

Dolina Karpia – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Gmina Zator wraz z Stowarzyszeniem Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich rybaków i przedsiębiorców zajmujących się hodowlą ryb na terenie Doliny Karpia.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze pierwsze piętro – sala konferencyjna.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY POLANKA WIELKA W 2010 ROKU

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej:

Ulice: Długa, Zatorska

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie –

Dyżurny ZDW – Obwód Kęty – dyżur całodobowy – tel.  33 845 25 75

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Ulice: Stawowa, Kasztanowa, Polna i Słoneczna

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

TELEFONY DYŻURNE:
– Dyżurny ZDP Oświęcim – dyżur całodobowy – tel.  33 843 06 22
lub tel. kom. 601 412 057

Zimowe utrzymanie dróg gminnych:

 Odpowiedzialny:  czytaj dalej