„Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że w roku bieżącym kontynuuje działania w ramach projektu systemowego „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.  Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie czytaj dalej

Uroczystość Bożego Ciała

Urząd Parafialny w Polance Wielkiej uprzejmie zawiadamia o mającej się odbyć procesji w Uroczystość Bożego Ciała dnia 11. VI br. Rozpoczęcie procesji przewiduje się na godz. 11:20 i trwać będzie do godziny około 13:30.
    Trasa procesji prowadzić będzie z nowego kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w kierunku pomnika obok cmentarza komunalnego, następnie drogą główną do starego kościoła p.w. św. Mikołaja i powrót tą samą drogą do kościoła N.M.P.
czytaj dalej

WYPRAWKA SZKOLNA 2009/2010

1.Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym  w roku szkolnym 2009/2010 naukę:

a)w klasach I-III szkoły podstawowej,
b)w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
c)w klasie I gimnazjum.
2.Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
a)nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
czytaj dalej

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej

W okresie od  1 maja 2009r. do 30 września 2009r. kościół pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej udostępniany jest do zwiedzania w ramach  trasy wadowickiej należącej do Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego, w następujących dniach i godzinach:
Piątek 12.00 – 16.00
Sobota 10.00 – 14.00
Niedziela 12.00 – 16.00
Więcej informacji na temat zabytków należących czytaj dalej

Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy?

Szkolenie
Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy?

23-24.06.2009r.
godzina 9:30-15:30
Sala Sesyjna Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 24
Wadowice

Praca metodą projektową jest obecnie powszechnie przyjętym sposobem prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Celem szkolenia jest przybliżenie młodym stażem przedstawicielom III sektora zagadnienia przygotowywania projektu oraz opracowania wniosku grantowego – jako podstawowych umiejętności pomocnych czytaj dalej

„Owoce, warzywa i soki są na 5!”- ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych

Konkurs ten firma Tymbark zorganizowała po raz pierwszy wraz z Instytutem Żywności i Żywienia w 2008 roku. Była to edycja pilotażowa, którą przeprowadzono w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów – w konkursie wzięło udział ponad 23 000 uczniów z 600 szkół podstawowych,
a przesłane prace cechowały się ogromną inwencją twórczą małych wykonawców. To wszystko czytaj dalej

„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

Seminarium na temat: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimski, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium:
„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – czytaj dalej

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEDSIĘBIORCO !!!

ZAKTUALIZUJ  SWOJE  DOKUMENTY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 251 poz. 1885)  do dnia 31 grudnia 2009 r. należy dokonać przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców, którzy figurują czytaj dalej

Tytuły „Przyjaciele Natury” przyznane – 50 tysięcy dzieci wzięło udział w programie.

Zakończyła się pierwsza edycja programu ekologicznego „Przyjaciele Natury” organizowanego dla przedszkolaków w województwach:  lubelskim, małopolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.  przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Tymbark i markę Kubuś. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska. W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 50 tysięcy dzieci z 750 przedszkoli.  We wrześniu ruszy druga edycja skierowana do wszystkich czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka  na nieruchomości osób fizycznych w ciągu drogi gminnej ul. Pasternik, czytaj dalej