POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POLANKA WIELKA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2009/2010 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)

Przysługuje ona uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Polanka Wielka, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie. (art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (netto) z miesiąca poprzedzającego czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach schematu A działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

“Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A   “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości                                                                                                        
tel. 012 376 91 00
ul. Kordylewskiego 11
                                                                                                                                        
czytaj dalej

Ostrzeżenie o burzach

Ostrzeżenie o burzach

Polanka Wielka, dnia 27.08.2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                    
K O M U N I K A T
                   
Ostrzeżenie o burzach

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że  we czwartek tj  27 sierpnia 2009r. od godz. 13.00  do godz. 21.00  na obszarze województwa małopolskiego przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą czytaj dalej

Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY
DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW.

W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu szczepionka w formie przynęt.

Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są okrągłe.
W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.

Przynęty, czytaj dalej

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W K R A K O W I E

Ochronne   szczepienie   lisów wolno  żyjących przeciw wściekliźnie.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach  od   04 – 18 września 2009r.,   zostanie przeprowadzone ochronne   szczepienie   lisów wolno  żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających czytaj dalej

Piknik rodzinny w Gminie Polanka Wielka

Dnia 09.08.2009r. w parku rozrywki w Polance Wielkiej odbył się piknik rodzinny. Zorganizowany został w ramach projektu „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównymi Organizatorami Pikniku byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Polance Wielkiej, którym pomagali członkowie stowarzyszenia czytaj dalej

Komunikat Starosty Oświęcimskiego

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie  

SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. – o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn.zm.)  Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców Powiatu czytaj dalej

Ogólnokrajowy trening uruchomienia systemów alarmowania ludności i ich pracy

65 rocznica Powstania Warszawskiego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U., Nr 191, poz. 1451) w dniu 1 sierpnia 2009 roku o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie ogólnokrajowy trening uruchomienia systemów alarmowania ludności i ich pracy (przy wykorzystaniu akustycznego systemu czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 lipca 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko

Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

Zator 16.07.2009r.

Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłasza nabór na wolne stanowisko SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie min. średnie;

2.Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE;

3.Znajomość obsługi komputera;
4.Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

1.Wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie (preferowane o kierunku ekonomicznym, z czytaj dalej