Informacja na temat dowodów osobistych.

W piątek 1 marca 2019 od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.

Informacja o stawkach za odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2019 roku w gminie Polanka Wielka obowiązują następujące stawki za odbiór odpadów:

14 zł od osoby za odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny

20 zł od osoby za odbiór odpadów gromadzonych w sposób zmieszany

Blankiety wpłat za odbiór odpadów zostaną dostarczone do mieszkańców do końca lutego wraz z decyzjami podatkowymi.

Informacja WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie
informuje, że został otworzony Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu.
Punkt zlokalizowany jest przy ul. Górnickiego 1 (wejście od ul.
Dąbrowskiego) i będzie czynny w każdy czwartek oraz piątek w
godzinach od 8:00 do 15:00, począwszy od 24 stycznia 2019 r.  Więcej
informacji na naszej stronie internetowej:

https://www.wfos.krakow.pl/otwarcie-oddzialu-zamiejscowego-w-oswiecimiu/