Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka zwołuje na dzień
04 grudnia 2009 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wystąpienie członków zespołu „Polancza”.
4.Wystąpienie Dyrektora GCK- u Polanka czytaj dalej

Poszukiwany Specjalista ds. Rozliczeń (Księgowy projektowy)

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje,
że zatrudni
Specjalistę ds. Rozliczeń
(Księgowy projektowy).

Wymagane kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe lub średnie,
  2. Znajomość obsługi komputera,
  3. Doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z dotacji ze środków UE,
  4. Umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych.

Pożądane kwalifikacje:

  1. Doświadczenie w księgowaniu,
  2. Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości,
  3. Prawo jazdy kategorii B.

Główny zakres czynności:

Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i programowymi, w tym opisywanie dokumentów księgowych, z wykluczeniem księgowania.

Wykonywanie działań projektowych w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także czytaj dalej

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

Polanka Wielka, dnia 30 listopada 2009 r.
URZĄD  GMINY POLANKA WIELKA
                                               
K O M U N I K A T

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie  ostrzega, że  w  poniedziałek tj 30 listopada  2009r. od godz. 05.00 rano do godz. 15.00 dnia 01.12.2009r. na terenie województwa małopolskiego w górach i na pogórzu przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej czytaj dalej

Bezzwrotna pomoc finansowa.

Stowarzyszenie Doliny Karpia informuje, że w ramach 4 osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w zakresie:

1.Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej


2.Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

3.Odnowy i rozwoju wsi

4.Małych projektów

O pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, osoby, które chcą utworzyć bądź rozwinąć własne mikroprzedsiebiorstwo, gminy, instytucje kultury, kościoły, czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity- Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 20 listopada 2009r.do 11 grudnia 2009r.zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
1. część działki 2444 czytaj dalej

Uroczyste obchody 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

ZAPROSZENIE

Wójt i Rada Gminy Polanka Wielka

Zapraszają Mieszkańców na uroczyste obchody  91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski 11 listopada 2009

Program obchodów:

15:00 – uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym   
    pod wezwaniem Św. Mikołaja w Polance Wielkiej,

Po Mszy Świętej złożenie wieńców przy Pomniku ku czci Poległych w I i II Wojnie Światowej.

 

Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień:
10 listopada 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał czytaj dalej

Deratyzacja

 Informuję o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 15 października do 15 listopada.
         W trutkę należy zaopatrzyć się w sklepach specjalistycznych, przemysłowych bądź ogrodniczych, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów czytaj dalej

UWAGA: PRÓBNY ALARM !!!

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 24 września 2009 roku o godz. 10. 00 na terenie Gminy Polanka Wielka zostaną uruchomione syreny alarmowe i wyemitowane sygnały dźwiękowe:

            „ALARM O SKAŻENIACH”

 
Alarm ten to :
– przerywany, modulowany dźwięk syreny (ogłoszenie alarmu)
– 3 minutowy ciągły dźwięk syreny (odwołanie alarmu)

Wójt Gminy Polanka Wielka
Mariusz Figura