Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 19 maja 2010 roku, godzinę 18:00 (w siedzibie Stowarzyszenia)- posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

– „Małe projekty”,

– „Odnowa i rozwój czytaj dalej

Rekordowa liczba zgłoszeń do X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Tymbark, 30 kwietnia 2010 r. 

W tegorocznym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli Mistrzostwach Polski w piłce nożnej dziewczynek i chłopców  w kategorii U-10, weźmie udział rekordowa ilość zawodników. Zgłosiło się ich ponad 40 tysięcy, dzięki czemu X edycja Turnieju będzie największą imprezą sportową dla dzieci i młodzieży oraz największym turniejem piłkarskim  w Polsce. Oprócz Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, czytaj dalej

ZEBRANIE RODZICÓW PRZEDSZKOLA

W DNIU 5 MAJA 2010 ROKU /ŚRODA/ O GODZ.16.30 W GIMNAZJUM W POLANCE WIELKIEJ ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY ZAPISALI DZIECI DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2010/2011.

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE.

Dyrektorzy Przedszkoli w Polance Wielkiej

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu

 Szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących.

PIW Ośw 60402/764/10

Oświęcim 23.04.2010r.

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach:

od  05 do 19 maja 2010r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zgodnie z pismem Śląskiego czytaj dalej

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka, dnia 23 kwietnia 2010 r.

O b w i e s z c z e n i e
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 20 kwietnia 2010 rok
RG-0051/4/10
   
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 kwietnia 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
czytaj dalej

Ogłoszenie

Informuje się, iż w roku 2010 na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art.50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym zostaną przeprowadzane lustracje pól pod kątem wystąpienia nielegalnych czytaj dalej

Informacja o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji

Informuję o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2010r.

         W trutkę należy zaopatrzyć się w sklepach specjalistycznych, przemysłowych bądź ogrodniczych, a do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu. Przed przystąpieniem do akcji oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne czytaj dalej

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji dotyczącej działań – Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji
dotyczącej działań
Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Informujemy, że 14 kwietnia 2010 r. (środa) w godzinach 16.30-19.30 w Ośrodku Kultury w Zatorze odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, oświadczeń) dotyczącej działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi składanych w ramach czytaj dalej