Ogłoszenie Wójta Gminy

O g ł o s z e n i e

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXV/149/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czytaj dalej

Wybory członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza otwarcie procedury wyboru członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Małopolską Radę Pożytku Publicznego powołuje się w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Członkiem Rady może zostać osoba, która: czytaj dalej

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie.

K O M U N I K A T
MAŁOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
W   K R A K O W I E

    Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach  od   05 do 19 maja 2009r.,   zostanie przeprowadzone ochronne   szczepienie   lisów wolno  żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
16 kwietnia 2009 roku na godz.900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka, dnia 07 kwietnia 2009 roku

RG – 0051/4/09

         ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
16 kwietnia 2009 roku na godz.900
czytaj dalej

Informacja

Wójt Gminy Polanka Wielka, informuje, że w dniu 10 kwietnia 2009 roku Urząd Gminy w Polance Wielkiej będzie czynny w godzinach od 7:30 do 11:30.

  Wójt Gminy Polanka Wielka
    /-/ Mariusz Figura

  

“Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”

Projekt “Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” – wyjątkowe szkolenie skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli.

Projekt “Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” – wyjątkowe szkolenie skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy zapraszają nauczycieli czytaj dalej

Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że  w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2009 r. przewiduje się wystąpienie na terenie województwa małopolskiego zawiei i zamieci śnieżnych.

Polanka Wielka, dnia 24 marca 2009 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                                
K O M U N I K A T

ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, czytaj dalej

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

Nadleśnictwo Andrychów informuje, że posiada do sprzedaży wiosną 2009 roku następujące ilości sadzonek:

– Jd 5/0          – 851 –         12,00 tszt.
– Jd 6/0          – 803 –         12,00 tszt.
– Db.s 5/0      – 851 –         15,00 tszt.
– Św 3/0        – 808 –         15,00 tszt.

Ceny do uzgodnienia.
Kontakt telefoniczny: czytaj dalej

Ostrzeżenie o silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie  ostrzega, że  w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2009 r. przewiduje się wystąpienie na terenie województwa małopolskiego silnego wiatru do 30-70 km/h (w porywach do 80 km/h) z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Polanka Wielka, dnia 23 marca 2009 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                                
K O M U N I K A T

ostrzeżenie o silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy


OG Ł O S Z E N I E

Informuje się, iż w roku 2009 na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art.50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym zostaną przeprowadzane lustracje pól pod kątem wystąpienia czytaj dalej