Informacja

 

INFORMACJA
Wójt Gminy Polanka Wielka uprzejmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2010 roku (wigilia) Urząd Gminy w Polance Wielkiej będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

    Wójt Gminy Polanka Wielka
           /-/ Mariusz Figura

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, 26 listopada 2010 roku
RG-0051/10/10

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i 2c  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady V kadencji
zwołuje na dzień
2 grudnia 2010 roku na godz. 900
I sesję Rady Gminy Polanka Wielka VI kadencji

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.Otwarcie czytaj dalej

Uchwała Nr 10/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej z dnia 22 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 10/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej   
z dnia 22 listopada 2010 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Wójta Gminy Polanka Wielka
w dniu 5 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej stwierdza, co następuje:

§ 1.

1.W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden czytaj dalej

INFORMACJA w sprawie zimowego utrzymania dróg

 

INFORMACJA
w sprawie zimowego utrzymania dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich na terenie Gminy Polanka Wielka w sezonie zimowym 2010/2011

DROGI GMINNE

Odpowiedzialny – Inspektor UG Polanka Wielka  tel. 33 848 80 08
Odśnieża Kółko Rolnicze Polanka Wielka – tel. 33/848 84 30
Adamus Stanisław – tel. kom. 500 789 980

DROGI POWIATOWE

ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Słoneczna, ul. Polna
Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
Dyżury całodobowe tel. czytaj dalej

Uchwała Nr 9/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej

Uchwała  Nr 9/10
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Polance Wielkiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 18 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad  powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 roku, Nr 176, poz. 1190)

Gminna Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje :

§ czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń.zm.).
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od 22 listopada 2010r.do 13 grudnia 2010r.zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 12 listopada 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego ostrzega:

Data i godzina wydania ostrzeżenia: 11.11.2010

Zjawisko: Burze z gradem.

Stopień zagrożenia:1 (w skali – 3 stopniowej)

Ważność: od godz. 10:00 dnia 12 listopada  2010r  do  dnia 13 listopada 2010r.

Obszar: Województwo małopolskie.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości czytaj dalej

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 6
Gminnej Komisji Wyborczej
w Polance Wielkiej
z dnia 2 listopada 2010 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)


Gminna Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:


§ 1

czytaj dalej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej
z dnia 2 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Polanka Wielka
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Polance Wielkiej podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1. FIGURA Mariusz Julian, czytaj dalej