OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Polanka Wielka, dnia 07 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 07.06.2010 – godz. 11:25
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: – 3
Ważność: – od godz. 12:00 dnia 07.06.2010 do godz. 12:00 dnia 08.06.2010
Obszar: województwo małopolskie.
czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Polanka Wielka, dnia 1 czerwca 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Data i godzina wydania: 1 czerwca 2010r.
Nazwa biura: Biuro Prognoz meteorologicznych Kraków .
Zjawisko: Intensywne opady deszczu.
Stopień zagrożenia: 3 (trzeci).
Ważność: od godz. 13:30 dnia 1 czerwca 2010r. do godz.06:00  dnia 3 czerwca 2010r.
Obszar: Województwo małopolskie.
Przebieg:  czytaj dalej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminne Biuro Spisowe

ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

I. Wymagania podstawowe:
1.Ukończone 18 lat.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
3.Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę czytaj dalej

Ostrzeżenie o burzach

Polanka Wielka, dnia 28 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Data i godzina wydania ostrzeżenia: : 28.05.2010 – godz. 12:00
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: – 2
Ważność: – od godz. 12:00 dnia 28.05.2010 do godz. 12:00 dnia 29.05.2010
Obszar: województwo małopolskie.
Przebieg: czytaj dalej

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania kredytu preferencyjnego

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania kredytu preferencyjnego

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.

Zgłoszenie o wystąpieniu czytaj dalej

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Polanka Wielka, dnia 26 maja 2010 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

Na podstawie informacji z Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW Oddział w Krakowie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że w związku z prognozowanymi opadami deszczu, lokalnie intensywnymi o charakterze burzowym spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody na karpackich dopływach Wisły (Soła, Skawa, Skawinka ,Raba, Uszwica i Dunajec) miejscami powyżej stanów ostrzegawczych.

Stopień zagrożenia: czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 20 maja 2010 rok
RG-0051/5/10

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
28 maja 2010 roku maja 2010 roku na godz.9.00
 sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że w dniu dzisiejszym na obszarze województwa przewiduje się wystąpienie burz z gradem, podczas których opady deszczu wyniosą  10-15 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej).

Ważność: od godz. 11:00 dnia 24 maja do godz. 24:00 dnia 24 maja

Skutki: Zjawisko to może spowodować zakłócenia czytaj dalej

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu dotycząca lokalnych podtopień.


 

Informacje dla powodzian:

  1. INFORMACJA O ZWALCZANIU SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH OWADÓW

 

Str. 1 – kliknij na obrazek

Str. 2 – kliknij na obrazek

 

  2. INFORMACJA O POSTĘPOWANIU Z POMIESZCZENIAMI PO ZALANIU FALĄ POWODZIOWĄ
 

 

Str. 1 – kliknij na obrazek

 

Str.2 – kliknij na obrazek

  3. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI

  

Kliknij na obrazek

 

Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej 2010

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu serdecznie zaprasza na

Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej 2010, które odbędą się w dniu 27 maja 2010r. (czwartek) w godz. Od 10. 00 – 13.00 w salach Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, ul. Śniadeckiego 24

Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Oświęcimski Pan Józef Kała.

Zaproszenie kierujemy do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych. Targi Pracy będą dla Państwa czytaj dalej